Badania laboratoryjne w gastronomii i hotelarstwie to nieodzowny element obiektywnej weryfikacji skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania, w tym również systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.

Każdy zakład prowadzący obrót żywnością, na mocy obowiązujących przepisów, powinien wdrożyć system wewnętrznej obiektywnej oceny swoich działań poprzez badania wykonywane przez akredytowane laboratoria. Działania te wpływają na podniesienie poziomu świadczonych usług oraz na wzrost zaufania i zadowolenia Klientów.

Dzięki współpracy z akredytowanym laboratorium EUROCONTROL w Dęblinie, należącym do grupy laboratoriów AGROLAB GmbH, możemy dla Państwa wykonać następujące badania:

  • badania wody,
  • badania mikrobiologiczne surowców,
  • badania mikrobiologiczne półproduktów,
  • badania mikrobiologiczne wyrobów gotowych,
  • badania wartości odżywczej środków spożywczych,
  • inne badania żywności wskazane przez Klienta.